พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ “ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายศักดิ์ดนัย วรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ “ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอำเภอแสวงหา ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่๑/๒๕๖๔ โดย พระครูสุทธิกิจจาทร เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,461