พศจ.อ่างทองลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) พศจ.อ่างทองลงพื้นที่ติดตามโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พศจ.อ่างทอง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบวิถีใหม่(New normal) เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปี ๒๕๖๔ พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมโครงการ ตู้พระทำ-นำสุข-(ปันสุข) พร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พศจ.อ่างทอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ พิเศษ ๔/๒๕๖๔

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,751