สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ พศจ. อ่างทอง ร่วมพิธีบวงสรวงพระพุทธไสยาสน์ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พศจ.อ่างทอง นำคณะสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทองเข้าถวายพัดรองและย่ามที่ระลึกในโอกาสพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแก่เจ้าคณะจังหวัดอ่างทองทั้ง ๒ นิกาย และพระเถราจารย์รูปสำคัญในจังหวัดอ่างทอง พระคติธรรมสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานห่มผ้าพระนอน ขอพรพระใหญ่ และของดีจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๕

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,367