พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมโครงการวันพระสุขใจ ผู้ว่าฯ พาไปทำบุญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พศจ.อ่างทองเข้าร่วมประชุมโครงการสวนป่าบ้านว้ำ(วัดตูม) พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดอ่างทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔ และพิธีมอบทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และกิจกรรม Big Cleaning Day พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 983