พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเลขานุการ คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ทอง พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พศจ.อ่างทอง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเงินวัด ณ วัดชัยสิทธาราม ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พศจ.อ่างทอง ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ พศจ.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดเขาแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 99,000