ทำเนียบคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง

 คณะผู้ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง 

(มหานิกาย)

 

 

 
พระเทพสุวรรณมุนี
เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
เจ้าอาวาสวัดต้นสน
 
 

 

 

 
พระสุวรรณวชิราทร
รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร
 

 

-ว่าง-

พระศรีวิสุทธิโสภณ เตชวีโร
เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง
เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร
พระโสภณปริยัติเมธี วีรญาโณ
เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทองรักษาการเจ้าวิเศษชัยชาญ
เจ้าอาวาสวัดนางในธัมมิการาม

พระโสภณปริยัติเมธี วีรญาโณ
        เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง             เจ้าอาวาสวัดนางในธัมมิการาม

พระครูอุดมประชาสรรค์
เจ้าคณะอำเภอป่าโมก รก.
เจ้าอาวาสวัดพานิช
 

พระครูวิวัฒน์เขมกุล เขมรโต
           เจ้าคณะอำเภอไชโย รก.            เจ้าอาวาสวัดสระเกษ

พระครูวิมลพัฒนาภรณ์
          เจ้าคณะอำเภอแสวงหา รก.          เจ้าอาวาสวัดพัฒนา

พระครูสิริวุฒิกิจ วุฑฺฒิโก
             เจ้าคณะอำเภอสามโก้              เจ้าอาวาสไชโยวรวิหาร

 

 

 คณะผู้ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง 

(ธรรมยุต)

 

 

 
พระเทพบัณฑิต
เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
 
 

 

 
พระครูถาวรวินัยวงษ์ ถาวโร
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดปลดสัตว์ รก.
 
 

 
 
พระกวีวรญาณ
เจ้าคณะตำบลจังหวัดอ่างทอง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดวัดศุขเกษมธรรมิการาม

 

 

 


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,637