แต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

วันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายศักดิ์ดนัย วรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้อ่านตราตั้ง แต่งตั้ง พระครูวิวัฒน์เขมคุณ เขมรโต เจ้าคณะตำบลไชยภูมิ เจ้าอาวาสวัดสระเกษ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าคณะอำเภอไชโย พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จากนั้นพระเทพสุวรรณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอ่างทองกล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,681