พศจ.อ่างทอง ออกตรวจสอบจำนวนนักเรียนของโรงพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายศักดิ์ดนัย วรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง พร้อมข้าราชการในสังกัด ออกตรวจสอบจำนวนนักเรียนของโรงพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) ณ โรงเรียนวัดเกาะปริยัติวิทยา โรงเรียนกิตติยารามวิทยา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,435