พศจ.อ่างทองลงพื้นที่ติดตามโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองนำโดย นายศักดิ์ดนัย วรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง พร้อมข้าราชการในสังกัดลงพื้นที่ติดตามโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ วัด ได้แก่ ๑. วัดมะขาม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ๒. วัดทองเลื่อน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,702