พศจ.อ่างทอง จัดเข้าร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และงาน "วันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมสงฆ์ วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นางปนัดดา  สายคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง พร้อมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรัฐพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และงาน "วันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) และเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ โดย นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมด้วยนางมณฑา ฉันทดิลก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการเข้าร่วมพิธี

เวลา ๐๘.๓๕ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๓ แห่งราชจักรีวงค์ ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีคุณูปการยิ่งใหญ่แก่ชาติบ้านเมืองที่สำคัญที่สุดคือทรงริเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศด้วยการจัดเก็บภาษีอากรการค้าขายกับชาวต่างชาติจนได้รับการเทิดทูนว่าทรงเป็นนักการค้า และนักการทูตที่ยิ่งใหญ่

เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ หอประชุมสงฆ์ วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ความว่า "หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้น อาจแบ่งได้เป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่ง คือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตน ให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกส่วนหนึ่ง คือ การร่วมกับชาวไทยทุกคน ในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมือง จึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่าย ตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์"

 

ภาพ : ปชส.พศจ.อ่างทอง/ปชส.จ.อ่างทอง

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

โทร. : ๐๓๕-๖๑๐๙๘๙,๐๓๕-๖๑๐๙๙๐

อีเมลล์ : angthongonab@gmail.com


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,637