จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. จังหวัดอ่างทองร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาการเปรียญวัดแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดย พระเทพบัณฑิต  เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอแสวงหา ร่วมในพิธี โดยมีนายพิริยะ  ฉันทดิลก  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายทัศนัย สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมข้าราชการทุกภาคส่วน  นายอำเภอ อปท. ประชาชน นักเรียน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

       ในการนี้ นางปนัดดา สายคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ และในครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗  ณ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

 

ภาพ : ปชส.พศจ.อ่างทอง

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

โทร. : ๐๓๕-๖๑๐๙๘๙,๐๓๕-๖๑๐๙๙๐

อีเมลล์ : angthongonab@gmail.com


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,637