พศจ.อ่างทอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ พิเศษ ๔/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ พิเศษ ๔/๒๕๖๔ ณ อุโบสถวัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดย นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นายสุชน ภัยธิราช นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,712