พศจ. อ่างทอง ออกตรวจสอบความเสียหาย เนื่องจากพายุฝน ลมแรง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณวัดที่ประสบวินาศภัย

วันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายศักดิ์ดนัย วรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบความเสียหาย เนื่องจากพายุฝน ลมแรง เมื่อค่ำวันอังคารที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. ทำให้วัดเอกราช ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก และ วัดมหานาม ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ได้รับความเสียหาย ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองได้ถวายคำแนะนำการทำแบบสำรวจข้อมูลวัดที่ประสบวินาศภัย ให้แก่พระครูวิสุทธิชัยคุณ เจ้าอาวาสวัดมหานามและวัดเอกราช ในการดำเนินการขอเงินอุดหนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,728