พศจ.อ่างทอง ลงพื้นที่ถวายคำแนะนำในการขออนุญาตตั้งวัด ณ ที่พักสงฆ์แสงธรรมโพธิญาณ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันจันทร์ที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา  ๑๔.๓๐ น. นางฉันทณา  แสงสุวรรณถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ณ ที่พักสงฆ์แสงธรรมโพธิญาณ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อถวายคำแนะนำในการขออนุญาตตั้งวัด ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 

ภาพ/ข่าว : พัชยา นวลจันทร์

 

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

โทร. : ๐๓๕-๖๑๐๙๘๙,๐๓๕-๖๑๐๙๙๐

อีเมลล์ : [email protected]


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 98,998