พศจ.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลแบบรายงานสถิติข้อมูลโรงเรียนและแบบรายงานข้อมูลพื้นฐานประจำตัวรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางฉันทณา แสงสุวรรณถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางศศิพร ผึ้งเผือก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลแบบรายงานสถิติข้อมูลโรงเรียนและแบบรายงานข้อมูลพื้นฐานประจำตัวรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) จังหวัดอ่างทอง รายละเอียดดังนี้
๑.โรงเรียนวัดเกาะปริยัติวิทยา
อำเภอโพธิ์ทอง เวลา ๑๓.๐๐ น.
๒.โรงเรียนกิตติยารามวิทยา อำเภอโพธิ์ทอง เวลา ๑๔.๓๐ น.
ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ได้รับความเมตตาจาก พระครูจักรธรรมวินิฐ ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓ เข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้

 ภาพ/ข่าว : พัชยา นวลจันทร์

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
โทร. : ๐๓๕-๖๑๐๙๘๙,๐๓๕-๖๑๐๙๙๐
อีเมลล์ : [email protected]
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 99,028