พศจ.อ่างทอง ลงพื้นท่ีตรวจติดตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนกลาง ภาค ๒ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนกลาง ภาค ๒ ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลตามโครงการฯ ณ วัดศรีกุญชร ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดย พระเทพสุวรรณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพร้อมคณะกรรมการ พระปลัดจรีพนธ์ อมรรํสี ดร. เจ้าอาวาสวัดศรีกุญชร กล่าวรายงาน ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายศักดิ์ดนัย วรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผล ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ในครั้งนี้

#ขอบคุณเจ้าของภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 99,009