พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายศักดิ์ดนัย วรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องและแนวทางในการแก้ไขบัญหาการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเข้ารับโล่ห์ในพิธีมอบโล่ห์แด่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕
#ขอบคุณเจ้าของภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 98,959