พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน แก่พระนวกะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ทอง ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายศักดิ์ดนัย วรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน แก่พระนวกะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ทอง ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ณ ศาลาการเปรียญวัดนางในธัมมิการาม (ชั้นบน) ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,232