โครงการถวายความรู้บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการ ระดับ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๓.๒๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการถวายความรู้บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการ ระดับ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง โดย พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒  เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานเปิด ณ หอประชุมของจังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
#ขอบคุณเจ้าของภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,762