พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมโครงการชุมชนสื่อรักพักเหล้าส่งเสริมนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล ๕

วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายศักดิ์ดนัย วรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมโครงการชุมชนสื่อรักพักเหล้าส่งเสริมนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยเข้าร่วมพิธีมอบของชม ช่วย เชียร์ กิจกรรมปันสุขให้แก่ครอบครัวนักดื่มกลุ่มเป้าหมาย และลงพื้นที่โคกหนองนาเพื่อดำนาและปลูกบัวในกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจในชุมชน ณ วัดจันทร์ ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,761