พศจ.อ่างทอง ร่วมถวายน้ำปานะอาหาร งานปริวาสกรรมพระคณาจารย์ปีที่ ๔๑ ณ วัดจันทร์ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง วันที่ ๑๔-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายศักดิ์ดนัย  วรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนถวายเครื่องดื่มน้ำอัดลม ซึ่งได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระโสภณปริยัติเมธี เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง เจ้าอาวาสวัดนางในธัมมิการาม มอบเครื่องดื่มน้ำอัดลมถวายแด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมงานปริวาสกรรม จำนวน  ๓๖๐ ขวด/กระป๋อง พร้อมทั้งดูแลถวายอำนวยความสะดวก ในการถวายพิซซ่า จำนวน ๕๐๐ ถาด โดย พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร นำพิซซ่ามาถวายพระสงฆ์ที่เข้าร่วมงานปริวาสกรรมพระคณาจารย์ปีที่ ๔๑ ณ วัดจันทร์ ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง วันที่ ๑๔ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,582