พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียนกิตติยารามวิทยา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายศักดิ์ดนัย วรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียนกิตติยารามวิทยา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ได้กล่าวถวายให้กำลังใจแด่สามเณรที่เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศวันนี้ พร้อมทั้ง มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน ตรวจเยี่ยมห้องพัก อาคารเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา หลังจากนั้นคณะจากสำนักงานพระพุทธศาสนาได้นำอาหารและเครื่องดื่มถวายพระภิกษุ-สามเณร พระอาจารย์ และครูผู้สอน ณ โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียนกิตติยารามวิทยา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,607