พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

 วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายศักดิ์ดนัย  วรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเลขานุการ คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ณ วัดเขาแก้ว ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,610