พศจ.อ่างทองจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อประกอบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง เงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัด และเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง  โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกรรมการ และนายศักดิ์ดนัย วรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองเป็นกรรมการและเลขานุการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,250