วันท่ี่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ พศจ.อ่างทองตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายศักดิ์ดนัย วรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองพร้อมข้าราชการในสังกัดตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ของคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง ณ สนามสอบวัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พร้อมถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุ-สามเณรที่เข้าสอบธรรมสนามหลวง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,277