พศจ.อ่างทอง วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

วันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายศักดิ์ดนัย วรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองพร้อมข้าราชการในสังกัดตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ของคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง ณ สนามสอบวัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พร้อมถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุ-สามเณรที่เข้าสอบธรรมสนามหลวงในวันนี้ ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองได้มอบถวายถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทยแก่คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,227