พศจ.อ่างทอง นำของอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุขจังหวัดอ่างทอง

วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายศักดิ์ดนัย วรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง พร้อมบุคคลากรในสังกัด นำน้ำดื่ม น้ำผลไม้ อาหารแห้ง ใส่ตู้ปันสุข ณ ตู้ปันสุขบริเวณธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง เพื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของจังหวัดอ่างทอง

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

โทร: ๐๓๕-๖๑๐๙๘๙ โทรสาร: ๐๓๕-๖๑๐๙๙๐

https://atg.onab.go.th/


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,445