พศจ.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสถานสงเคราะห์และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา อนุญาต ต่อใบอนุญาตและการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ฯ

วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายศักดิ์ดนัย วรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสถานสงเคราะห์และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา อนุญาต ต่อใบอนุญาตและการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กของเอกชน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,323