คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทองร่วมกับพศจ.อ่างทอง ลงพื้นที่ร่วมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง โดย พระครูสุทธิกิจจาทร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหารร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง โดย นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ได้ลงพื้นที่ร่วมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ด่านตรวจที่ ๒ บริเวณสี่แยกวัดไชโย หมู่ที่ 3 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามภารกิจคณะสงฆ์ด้านสาธารณสงเคราะห์

#ขอบพระคุณเจ้าของภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,265