พศจ.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางศศิพร ผึ้งเผือก นักวิชาการศาสนาชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่ในฐานะกรรมการ คณะตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)อำเภอไชโย ได้ลงพื้นที่ร่วมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ สถานที่ต่างๆดังนี้

๑. วัดเจ้าบุญเกิด อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ๒. บ่อกำจัดขยะเทศบาลเมืองอ่างทอง

#ขอบพระคุณเจ้าของภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,268