ข้อมูลพระ- วัด

ไฟล์เอกสารประกอบ
จำนวนพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดอ่างทอง |
ข้อมูลวัดสังกัดมหานิกาย คณะสงฆ์อำเภอเมืองอ่างทอง |
ข้อมูลวัดสังกัดมหานิกาย คณะสงฆ์อำเภอวิเศษชัยชาญ |
ข้อมูลวัดสังกัดมหานิกาย คณะสงฆ์อำเภอป่าโมก |
ข้อมูลวัดสังกัดมหานิกาย คณะสงฆ์อำเภอไชโย |
ข้อมูลวัดสังกัดมหานิกาย คณะสงฆ์อำเภอแสวงหา |
ข้อมูลวัดสังกัดมหานิกาย คณะสงฆ์อำเภอสามโก้ |
ข้อมูลวัดสังกัดธรรมยุต |
ข้อมูลวัดสังกัดมหานิกาย คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ทอง |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,330