พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางปนัดดา สายคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับบริการตรวจรักษาและผ่าตัด ผู้ป่วยโรคตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นรูปแบบการผ่าตัดบนรถผ่าตัดเคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ มีโอกาสกลับมามองเห็นได้อีกครั้งและเป็นการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี ผู้นำทางศาสนาอิสลาม และนักบวชในศาสนาคริสต์ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ ๒๙มกราคม -๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

 

ภาพ /ข่าว :  นางสาวพัชยา นวลจันทร์

 

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

โทร. : ๐๓๕-๖๑๐๙๘๙,๐๓๕-๖๑๐๙๙๐

อีเมลล์ : [email protected]


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,444