พศจ.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของวัดในอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดิ์ดนัย วรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของวัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา ของหน่วยงานราชการต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดอ่างทองว่าเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ข้อ ๒ หรือไม่ ณ วัดสามโก้ และวัดโบสถ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,299