พศจ.อ่างทองร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ลงพื้นที่เพื่อร่วมประเมินความพร้อมและขับเคลื่อนสร้างความรอบรู้ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายศักดิ์ดนัย วรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี เพื่อร่วมประเมินความพร้อมและขับเคลื่อนสร้างความรอบรู้ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในศาสนสถาน ดังนี้

๑. วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย

๒. วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง

๓. วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ

๔. วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,382