สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ ๓

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ ๓  วัดท่าโขลงกิตติยาราม ตำบล บ่อแร่ อำเภอ โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ ๑๔๑๒๐ โทร ๐๘๘-๓๗๔๔๑๕๓ , ๐๘๗-๔๙๓๖๘๖๖ นามเจ้าสำนัก พระครูสุกิตติยาภิวัฒน์ นามเดิม จรุง ฉายา วชิราวุโธ  อายุ ๘๓ พรรษา ๔๒ วิทยฐานะ นักธรรมชั้นนเอก ตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งนี้ มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม โดยมีพื้นที่ ไร่ ๒ งาน อาคารปฏิบัติธรรม หรือห้องปฏิบัติธรรม รองรับคนได้ ๑๕๐ คน ห้องน้ำจำนวน…๑๕………….ห้อง อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เตรียมไว้ในห้องปฏิบัติธรรม (๑.) อาสนะที่นั่ง (๒.) หนังสือสวดมนต์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,334