วัดท่าสุธาวาส อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

         

 วัดท่าสุทธาวาส ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จุดที่ต้องเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก เป็นฝั่งเดียวกับพระนครศรีอยุธยา ในบริเวณฝั่งตรงข้ามจะมีปากคลองโผงเผง ซึ่งเป็นคลองบางหลวงเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำน้อย การเดินทางจากถนนสายอ่างทอง-ป่าโมก-อยุธยา จากตัวเมืองอ่างทองประมาณ 17 กิโลเมตร จะมีทางแยกเข้าด้านขวามือเข้าหมู่บ้านบางเสด็จและวัดท่าสุทธาวาส เลี้ยวซ้ายเข้าทางลาดยางเล็ก ๆ ตรงไปแล้วเลี้ยวขวาเลียบชลประทาน เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนต้น เดิมชื่อว่า วัดท่าสุวรรณภูมิ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานในโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ เป็นจำนวนมากในการศึกสงครามครั้งกรุงศรีอยุธยา บริเวณวัดท่าสุทธาวาส เป็นเส้นทางเดินทัพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงบริเวณนี้ปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ โดยมีการจัดสร้างพลับพลาที่ประทับกลางสระน้ำ ข้างพลับพลาที่ประทับเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยเรื่องที่เขียนในพระอุโบสถนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลงมาว่าให้เขียนเรื่อง “พระมหาชนก” อันเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงมีความผูกพันเป็นพิเศษ เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งเล่าเรื่องนี้เสมอ ๆ ในส่วนเนื้อเรื่องพระมหาชนกนี้เขียนไว้ที่ฝาผนัง ที่เรียกว่า บนคอสอง หมายถึงผนังส่วนที่อยู่เหนือขอบหน้าต่างทั้งสองด้าน โดยจะเริ่มที่ผนังด้านทิศเหนือซึ่งอยู่ทางซ้ายของพระประธาน แล้วดำเนินเรื่องมาจบในผนังด้านทิศใต้ มาจบเรื่องตรงที่ด้านขวาของพระประธาน ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดท่าสุทธาวาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงจดพู่กันเขียนภาพต้นมะม่วงในเรื่องพระมหาชนก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2536 พระองค์ทรงฝากฝีพระหัตถ์ไว้ในภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถของพระองค์จนเป็นที่ปลื้มปิติแก่เหล่าพสกนิกรบ้านบางเสด็จและชาวอ่างทอง  นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังเป็นศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ด้วย

#ขอบพระคุณภาพสวยๆจากวัดท่าสุทธาวาส อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,320