วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

วัดขุนอินทประมูล ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนอินทประมูล อำเภออโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดขุนอินทประมูล ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๑๘๗๐ ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๑๘๘๐ วัดขุนอินทประมูลเป็นที่ประดิาฐานของพระนอนองค์ใหญ่แห่งทุ่งโพธิ์ทอง อยู่ในเขตตำบลขุนอินทประมูล สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย พิจารณาจากซากอิฐแนวเขตเดิมคะเนว่าเป็นวัดขนาดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่มีความยาวถึง ๕๐ เมตร(๒๕ วา) เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ถูกไฟไหม้ปรักหักพังไปเหลือแต่องค์พระตากแดดตากฝนอยู่กลางแจ้งมานานนับร้อยปีๆ องค์พระพุทธรูปมีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับพระนอนจักสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน องค์พระนอนมีพุทธลักษณะที่งดงาม พระพักต์ยิ้มละไม สงบเยือกเย็น น่าเลื่อมใสยิ่งนัก พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ได้เคยเสด็จมาสักการะบูชา อาทิ เช่น พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เสด็จมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๒๙๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯในปี พ.ศ. ๒๔๒๑ และ ๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เสด็จฯมาถวายผ้าพระกบินต้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ และเสด็จมานมัสการอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศต่างนิยมมานมัสการเป็นเนืองนิจ พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่เป็นพระประธานของพุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง ซึ่งในปัจจุบันทางวัดได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์แล้ว เป็นสถานที่ที่ประชาชนในจังหวัดกันทั่วไป

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,362