ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศาสนสมบัติ กลุ่มจัดการศาสนสมบัติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่งการมอบอำนาจของผอ.พศ..pdf |
ขั้นตอนการจัดการศาสนสมบัติ.pdf |
มติเกี่ยวกับการเช่าที่วัด.pdf |
มติมหาเถรสมาคมการปฏิบัติเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ.pdf |
มติมหาเถรสมาคมหลักเกณฑ์การฝากจ่ายผาติกรรม.pdf |
ระเบียบการจัดประโยชน์แทนวัด.pdf |
ระเบียบการยกที่ดิน.pdf |
ระเบียบเกี่ยวกับการก่อสร้าง.pdf |
ระเบียบค่าตอบแทนภาระจำยอม.pdf |
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติ.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,372