ทำเนียบคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง

 คณะผู้ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง 

(มหานิกาย)

 

 

 
พระเทพสุวรรณมุนี
เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
เจ้าอาวาสวัดต้นสน
 
 

 

 

 
พระครูสุทธิกิจจาทร
รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร
 

 

พระศรีวิสุทธิโสภณ เตชวีโร
เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง
เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร
พระครูปัญญาประโชต ปญฺญาโสโต
เจ้าคณะเจ้าวิเศษชัยชาญ
เจ้าอาวาสวัดห้วยโรง

พระโสภณปริยัติเมธี วีรญาโณ
        เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง             เจ้าอาวาสวัดนางในธัมมิการาม

พระครูอุดมประชาสรรค์
เจ้าคณะอำเภอป่าโมก รก.
เจ้าอาวาสวัดพานิช
 

พระครูวิวัฒน์เขมกุล เขมรโต
           เจ้าคณะอำเภอไชโย รก.            เจ้าอาวาสวัดสระเกษ

พระครูวิมลพัฒนาภรณ์
          เจ้าคณะอำเภอแสวงหา รก.          เจ้าอาวาสวัดพัฒนา

พระครูสิริวุฒิกิจ วุฑฺฒิโก
             เจ้าคณะอำเภอสามโก้              เจ้าอาวาสวัดสามโก้

 

 

 คณะผู้ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง 

(ธรรมยุต)

 

 

 
พระเทพบัณฑิต
เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
 
 

 

 
พระครูถาวรวินัยวงษ์ ถาวโร
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดปลดสัตว์ รก.
 
 

 

 
พระครูถาวรวินัยวงษ์ ถาวโร
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอ่างทอง
เจ้าอาวาสวัดปลดสัตว์ รก.
 

 


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,317