พศจ.อ่างทอง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดอ่างทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดอ่างทองวรวิหาร

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๙ น. นางปนัดดา สายคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดอ่างทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดอ่างทองวรวิหารณ วัดอ่างทองวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ในการนี้ นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดอ่างทอง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และปวารณาถวายจตุปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,232