พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางปนัดดา สายคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา อุทยานสวรรค์ ๑๑๕ ปี อ่างทองหนองเจ็ดเส้น จังหวัดอ่างทอง โดย นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในหัวข้อ “รู้อะไรไม่สู้... รู้จักกัน” ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอ่างทอง ๕ หน่วยงานร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วย นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอ อปท. และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมสภากาแฟยามเช้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์โดยให้แต่ละส่วนราชการทำความรู้จักเพื่อเพิ่มมิติบูรณาการการทำงานร่วมกัน การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนในทุกภาคส่วน ตอบสนองนโยบายของจังหวัด 

 

#ขอบคุณเจ้าของภาพ

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

โทร. : ๐๓๕-๖๑๐๙๘๙,๐๓๕-๖๑๐๙๙๐

อีเมลล์ : angthongonab@gmail.com


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,317