พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจแม่น้ำน้อยร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เพื่อดูแลสภาพแวดล้อมแม่น้ำน้อยให้สะอาดน่ามอง ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยว

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมสำรวจแม่น้ำน้อยร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เพื่อดูแลสภาพแวดล้อมแม่น้ำน้อยให้สะอาดน่ามอง ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยว โดย นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และผู้บริหาร นายชูโชค ศิวะคุณากร Head of ESG&BSE – SCG นายพิศาล พีรสิทธิกุลEnvironment&Social Management Director นายพงศกร สุวรรณวงศ์ Strategic Government Liaison and Relation Director นางสาววิชุมา สุขตนเอง ESG Consultant นายจุติพันธุ์ เกิดทองเล็ก Manager พร้อมด้วย นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอวิเศษชัยชาญ นายอำเภอโพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก ร่วมกิจกรรมสำรวจแม่น้ำน้อย เพื่อร่วมมือกันดูแลสภาพแวดล้อมแม่น้ำน้อยให้ปราศจากขยะวัชพืชและขยะทั่วไป ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการสัญจรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง

ณ พื้นที่อำเภอโพธิ์ทองและอำเภอวิเศษขัยชาญ

ในการนี้ นางปนัดดา สายคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจแม่น้ำน้อย ณ จุดต้อนรับ วัดสุวรรณราชหงษ์ วัดจุฬามุนี อำเภอโพธิ์ทอง และวัดสีร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 #ขอบคุณเจ้าของภาพ

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

โทร. : ๐๓๕-๖๑๐๙๘๙,๐๓๕-๖๑๐๙๙๐

อีเมลล์ : angthongonab@gmail.com


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,232