พศจ.อ่างทอง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดอ่างทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางปนัดดา สายคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดอ่างทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ในการนี้ นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดอ่างทอง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยนางพรทิพย์ ตั้งกีรติ  นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และปวารณาถวายจตุปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,162