พศจ.อ่างทอง ประชุมข้าราชการในสังกัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

 

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ นางปนัดดา  สายคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ประชุมข้าราชการในสังกัด ครั้งที่ /๒๕๖๖ เพื่อปรึกษาหารือ วางแผนการทำงานร่วมกันตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจังหวัดอ่างทอง  ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง หลังเก่า (ชั้น )

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

โทร. : ๐๓๕-๖๑๐๙๘๙,๐๓๕-๖๑๐๙๙๐

อีเมลล์ : angthongonab@gmail.com


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,162