พศจ.อ่างทอง เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองนางปนัดดา สายคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) หลักสูตร ๓๕ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

 

#ขอบคุณเจ้าของภาพ

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

โทร. : ๐๓๕-๖๑๐๙๘๙,๐๓๕-๖๑๐๙๙๐

อีเมลล์ : angthongonab@gmail.com


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,317