โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดอ่างทอง

วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองจัดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สำนักงานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอ่างทองแห่งที่ ๓ วัดท่าโขลงกิตติยาราม ตำบลบ่อแร่ อำเภอบ่อแร่ จังหวัดอ่างทอง โดย พระโสภณปริยัติเมธี เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง เจ้าอาวาสวัดนางในธัมมิการาม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ โดยมีพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ได้นำนมกล่องมามอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพืื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,627