กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง #ขอบคุณเจ้าของภาพ