วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองขอประชาสัมพันธ์ สปอร์ตโฆษณา ในหัวข้อ "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง"