ตรวจเยี่ยมข้อมูลพื้นฐานการศึกษา (e-citizen)

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.  นายแก้ว  ชิดตะขบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมข้อมูลพื้นฐานการศึกษา (e-citizen) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 3 โรงเรียน คือ

1. โรงเรียนศรีเมืองทองวิทยา  อำเภอเมืองอ่างทอง

2. โรงเรียนวัดเกาะปริยัติวิทยา  อำเภอโพธิ์ทอง

3. โรงเรียนกิตติยารามวิทยา  อำเภอโพธิ์ทอง

System.String[]