Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง


นายแก้ว ชิดตะขบ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

แบบฟอร์มต่างๆ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้18
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้17
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้87
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว143
mod_vvisit_counterเดือนนี้529
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว608
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมท้้งหมด128275

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณ: 103.55.142.142
,
Now is: 2018-05-24 13:35
Home กิจกรรมทางศาสนา

กิจกรรมทางศาสนา

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ความหมาย
คำว่า  พุทธมามกะ  แปลว่า  ผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของตน  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  หมายถึง  การประกาศตนของผู้แสดงว่าเป็นผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของตน  การปฏิญาณตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะคราวเดี่ยว  ทำซ้ำๆตามกำลังแห่งศรัทธาและความเลื่อมใสก็ได้  เช่น  พระสาวกบางรูป  ภายหลังแต่ได้รับการอุปสมบทแล้วก็ลั่นวาจาว่า  “พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระศาสดาของข้าพระองค์  ข้าพระองค์เป็นสาวก”  ดังนี้  เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

พระพุทธศาสนาในโลก

การเรียนรู้พระพุทธประวัติโดยสังเขป
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม  และเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากศาสนาหนึ่งของโลก  รองจาก  ศาสนาคริสต์  ศาสนาอิสลาม  และศาสนาฮินดู

อ่านเพิ่มเติม...

การปฏิบัติพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

พุทธศาสนพิธี
ความสำคัญของศาสนพิธี
การกระทำบุญกุศลในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นมีมากมายหลายอย่างต่างกันไป ตามแต่ละวิธีการที่จะเกิดขึ้นนั้น ๆ และแต่ละอย่างล้วนเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญ แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเพณีและวัฒนธรรมประจำชาติ – ศาสนา – องค์พระมหากษัตริย์ และประจำจิตใจของพุทธศาสนิกชนคนไทยของเรามาเป็นเวลานับเป็นพัน ๆ ร้อย ๆ ปีผ่านมา และจะมีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปตลอดกาลนาน เมื่อกล่าวโดยจำเพาะเจาะจงแล้ว มูลเหตุแห่งการทำบุญมี ๓ ประการด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม...

การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

สรุปหลักพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม...

วิธีปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔

การเผยแผ่หลักธรรม

       องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก  ทรงแสดงวิปัสสนากัมมัฏฐานญาณอันสูงสุด  รู้เห็นตามทัศนะที่มีอยู่จริง  ดุจพระอาทิตย์อุทัยยังโลกให้สว่างฉะนั้น บรรดาสาวกของพระพุทธองค์ได้รับฐานะที่ตั้งของการงานที่ให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยอาการต่างๆ มาศึกษาปฏิบัติ  จนประทับใจ มนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นอันมาก ยากที่จะหาสิ่งใด ๆ  ที่มีค่าในโลกมาเปรียบเทียบได้ สิ่งนั้น คือ “วิปัสสนากัมมัฏฐาน” อันเป็นแนวทางที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดโดยส่วนเดียว เรียกว่า “วิสุทธิมรรค”  คือ ทางแห่งความบริสุทธิ์ เมื่อบุคคลใดได้ดำเนินไปตามนี้จนถึงที่สุดแล้ว ย่อมถึงจุดหมายปลายทาง คือพระนิพพานอันเป็นที่บริสุทธิ์สิ้นกิเลสและพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงตามพุทธประสงค์ที่ต้องการจะให้สรรพสัตว์ได้เข้าถึง หรือได้รู้เห็นพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบในพระศาสนานี้ (ขุนสรรพกิจโกศล, ๒๕๐๙ ; ๑๑๐)

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...