Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ


นายเรวัต  ประสงค์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 

 

นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

แบบฟอร์มต่างๆ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้49
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้68
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้248
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว442
mod_vvisit_counterเดือนนี้1005
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1654
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมท้้งหมด154576

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณ: 103.55.142.142
,
Now is: 2020-07-16 17:42
Home ประวัติสำนักพุทธ

ประวัติสำนักพุทธ

ประวัติสำนักพุทธ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๖    กำหนดให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้น มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการระดับกรมขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ และได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ รวมทั้งให้โอนบรรดากิจการ อำนาจ หน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภารผูกพันและอัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนของกรมการศาสนา มาเป็นของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ตามมาตา ๑๕๙   ประกอบกับมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารอำนาจและหน้าที่ของส่วนราชการและมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นหน่วยงานของสำนักงานพรพุทธศาสนาแห่งชาติในส่วนภูมิภาค ซึ่งประกาศตั้ง ณ  วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗   ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   เพื่อดำเนินภารกิจเกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนาทั้งปวง  ปัจจุบันสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง  ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ชั้น 2  ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000
มีภารหน้าที่ในการทำนุ บำรุงพระพุทธศาสนา ศาสนสถาน และศาสนวัตถุทางพุทธศาสนา สนับสนุนการดำเนินงานของคณะสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการปกครองคณะสงฆ์ ประสานงานระหว่างบ้าน วัด ชุมชน และส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมและประสานงานการดำเนิน ศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด

System.String[]