Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง


นายแก้ว ชิดตะขบ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

แบบฟอร์มต่างๆ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้28
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้67
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว271
mod_vvisit_counterเดือนนี้838
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว759
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมท้้งหมด132210

ขณะนี้มีผู้ชม 1
IP ของคุณ: 103.55.142.142
,
Now is: 2018-10-24 02:32
Home อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นหน่วยงานส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค    ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทน     สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 

๑. ศึกษา   วิเคราะห์   และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบายระดับจังหวัด      รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
๒. ติดตามและประเมนผลการดำเนินงานตามนโยบาย   แผนงาน     โครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด    รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน    ปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๓. ส่งเสริม   ดูแล   รักษา   และทำนุบำรุงศาสนสถาน   และศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา     รวมทั้งดูแล   รักษา และจัดการ   วัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
๔. ส่งเสริม   และสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน      รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด
๕. ส่งเสริม   สนับสนุน   และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา    และด้านพุทธศาสนศึกษา     รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม     และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
๖. รับสนองงาน   ประสานงาน   และสนับสนุนกิจการบริหารการปกครองคณะสงฆ์     ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
๗. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
๘. ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ     ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่      ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายSystem.String[]