Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 


นายแก้ว ชิดตะขบ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้16
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้8
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้84
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว82
mod_vvisit_counterเดือนนี้302
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว467
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมท้้งหมด126510

ขณะนี้มีผู้ชม 1
IP ของคุณ: 103.55.142.142
,
Now is: 2018-02-24 23:40
Home อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นหน่วยงานส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค    ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทน     สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีภารกิจและอำนาจหน้าที่  ดังนี้

๑. ศึกษา   วิเคราะห์   และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบายระดับจังหวัด      รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข                                                                     
๒. ติดตามและประเมนผลการดำเนินงานตามนโยบาย   แผนงาน     โครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด    รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน    ปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   
๓. ส่งเสริม   ดูแล   รักษา   และทำนุบำรุงศาสนสถาน   และศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา     รวมทั้งดูแล   รักษา และจัดการ   วัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด  
๔. ส่งเสริม   และสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน      รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด   
๕. ส่งเสริม   สนับสนุน   และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา    และด้านพุทธศาสนศึกษา     รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม     และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา  
๖. รับสนองงาน   ประสานงาน   และสนับสนุนกิจการบริหารการปกครองคณะสงฆ์     ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา  
๗. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
๘. ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ     ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่      ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
๙. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  
 

Hotline

"คืนความสุขให้คนในชาติ"